Huisregels

 

We zijn op de zorgboerderij om samen te werken


- Wees op tijd aanwezig.
- Bij afwezigheid telefonisch afmelden bij de zorgboer (liefst één dag van tevoren).
- We verlaten de zorgboerderij niet zonder toestemming
- We proberen de aandacht bij het werk te houden
- We roepen de zorgboer wanneer we niet verder kunnen met het werk
- De medewerkers maken een dagprogramma en houden daarbij rekening met de deelnemer
- We komen niet zonder toestemming van de zorgboer aan elektrisch gereedschap of apparaten
- Wanneer we iets niet weten, kunnen we dit altijd vragen. Domme vragen bestaan niet.
- We komen niet op het privéterrein van de zorgboer
- Bij brand of ongelukken roepen we de zorgboer of begeleider

 

We houden rekening met elkaar in spreken en doen


- We behandelen elkaar met respect
- We maken dieren niet bang of gestrest
- We gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, maar zijn ook op de hoogte van de beperkingen
- We controleren regelmatig hoe het met de deelnemer gaat
- Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn vertrouwelijk en worden niet met buitenstaanders besproken
- Kritiek en klachten bespreken we met de zorgboer
- Problemen bespreken we met de zorgboer, niet met elkaar
- We geven aan als we iets niet leuk vinden, praten met elkaar als ons iets dwarszit
- We laten elkaar uitspreken
- We vallen elkaar niet lastig
- Agressie in woorden en daden is niet toegestaan
- Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd
- We vloeken niet
- We schoppen of slaan niet
- We roddelen niet over elkaar
- In de loods, binnen en in de buurt van de dieren of bezoekers mag niet gerookt worden.
- Rookmomenten zijn aan het eind van de pauze.
- Het bezit, gebruik of onder invloed zijn van alcohol of drugs is niet toegestaan

 

We gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen


- Er wordt pauze gehouden op vaste tijden, namelijk 9:00 uur, 12:00 uur en 14:45 uur.
- De deelnemers nemen hun eigen lunchpakket mee
- Koffie, thee en limonade wordt verzorgt door de zorgboerderij
- We eten gezamenlijk
- Tijdens het eten proberen we rustig te zijn aan tafel
- We leggen onze voeten niet op de tafel of op de stoelen
- We vernielen niets van elkaar of van de zorgboerderij
- We pakken niets ongevraagd uit de kastjes of tassen
- Er worden geen foto’s of filmpjes van elkaar gemaakt. Ook is het niet toegestaan om berichten over, of foto’s en filmpjes van de deelnemers op de sociale media (bijv. facebook, twitter, youtube) te plaatsen.
- We komen niet aan de brandblussers. De zorgboer weet hoe deze werken.
- We nemen geen spullen mee naar de boerderij die we niet nodig hebben.
- Bij schade: WA verzekering deelnemer!

 

Met elkaar houden we het schoon en netjes


- De jassen worden opgehangen aan de kapstok in de kantine.
- De kleding die je aan hebt mag vies worden.
- Voor het eten wassen we onze handen.
- Eten en drinken wordt opgeruimd.
- Het toilet wordt na gebruik schoon achtergelaten.
- Na een toiletbezoek wassen we onze handen.
- Na de pauze ruim je je eigen beker en ander afval op.